Consultas a la ciudadanía del Ayuntamiento de PORTUGALETEko Udalaren herritar-galdeketak
Herritarren bozketa -2018ko San Roke jaien kartela / Votación popular -Cartel de fiestas de San Roque 2018
Devolución

RESULTADOS DEL PROCESO DE VOTACION DEL CARTEL DE FIESTAS DE SAN ROQUE 2018
El 27 de febrero de 2018, se aprueba la convocatoria y  bases del concurso de Cartel anunciador de las Fiestas de San Roque 2018.
Dicho proceso de votación popular se abre desde el día 16 de abril al 4 de mayo de 2018.

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

 • Total de votos emitidos: 894

 • Nulos: 84

 • Válidos: 810

 • Mujeres: 556

 • Hombres: 338

VOTACIÓN WEB: 52 personas

VOTACIÓN PRESENCIAL: 758 personas

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

 ALEGRIA: 218 votos

KALEAN GORA:  235 votos

ZAPIAK KALERA: 357 votos 

La obra  “Zapiak kalera” gana  la votación popular de concurso del cártel de fiestas de San Roque 2018 de con el apoyo de 357 votos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018ko SAN ROKE JAIEN KARTELARI BOTOA EMATEKO PROZESUAREN EMAITZAK

Aurtengo otsailaren 27an 2018ko San Roke Jaien kartela hautatzeko deialdia eta oinarri-arauak onetsi ziren.

Herritarren bozketa-prozesua 2018ko apirilaren 16tik maiatzaren 4ra bitartekoa izan da.

PARTE-HARTZEARI BURUZKO DATUAK:

 • Botoak guztira: 894
 • Baliogabeak: 84
 • Baliodunak: 810

 • Emakumeak: 556

 • Gizonak: 338

 • WEBGUNE BIDEZKOA: 52

 • AURREZ AURREKOA: 758

BOZKETAREN EMAITZAK

ALEGRIA: 218

KALEAN GORA: 235

ZAPIAK KALERA: 357

2018ko jaien kartela aukeratzeko lehiaketan herritarren botorik gehien lortu duena “Zapiak kalera” lana izan da. Izan ere, 357 boto lortu zituen.

 

 

 

 

Deliberación
Enlaces
Imágenes
Resultados
Herritarren bozketa -2018ko San Roke jaien kartela / Votación popular -Cartel de fiestas de San Roque 2018
Cartel 2 - 44.23 %
Cartel 1 - 36.54 %
Cartel 3 - 19.23 %
13.51% | 52/385 Participantes
Consulta
proceso
Información
Presentación
Presentación

LEHIAKETAREN ARAUAK

 1. Edonork har dezake parte lehiaketa honetan. Gainera, lehiatzaile bakoitzak nahi beste lan aurkez dezake lehiaketara.
 2. Lanak jaien ingurukoak izango dira. Parte-hartzaileek, berriz askatasunez aukeratu ahal izango dute gai zehatza. Lan guztiek edukiko dute, ezinbestez, honako ikurritza bakarra:
  Portugalete San Roque 2018 Roke Deuna
  Abuztuak 14 - 17 Agosto
 3. Kartelak, beti ere originalak eta argitaratu gabeak, bertikalak izango dira, 50 x 70 cm-koak eta marjinarik gabeak; euskarri gogor baten gainean (bastidorea edo kartoi-luma) erakutsiko dira.
 4. Originalak teknika librea erabiliz, beste egile batzuen collagea izan ezik, egin ahal izango dira.
  Egileek CD bana aurkeztu beharko dute, kartelaren 3 digitalizazio dakartzana:
  200 Kb-ko JPG bat, Mb 1eko beste JPG bat eta PDF bat, bereizmen handikoa inprimitzeko azken tamainan.
  Ez da inolaz ere onartuko beste egile batzuen irudiak eskaneatzerik ezta haien argazkiak edo irudiak erabiltzerik ere. Epaileek kartelaren kalitate grafikoa eta iragartzeko eta informatzeko efikazia hartuko dituzte kontuan.
 5. Lanak 2018ko martxoaren 28a arte (asteazkena) aurkeztu ahal izango dira Santa Klara kulturtegian, astelehenetik ostegunera 9:00etatik 14:30era eta 18:00etatik 20:00etara eta ostiraletan 9:00etatik 14.30era. Postaz ere bidali ahal izango dira, honako helbide honetara:
  SANTA KLARA KULTURTEGIA
  JAIEN KARTELAREN LEHIAKETA
  Casilda Iturrizar kalea 10 • 48920 PORTUGALETE
 6. Lanek atzeko aldean ikurritza agerraraziko dute. Aitzitik, lan bakoitza bi gutunazalekin batera aurkeztuko da:
  • Gutunazal batean egilearen datuak (edo egileenak, talde lana izanez gero) idatziko dira: izen-abizenak, adina, bizilekua eta telefono zenbakia.
   Egileen NANen fotokopia bana ere bidaliko da.
  • Beste gutunazalean, halaber, CDa sartuko da, gorago aipaturiko hiru digitalizazioak barruan dituelarik.
 7. Sari bakarra emango dugu, 700 eurokoa, hain zuzen ere.
  Zenbateko hori irabazlearen, irabazleen edo horien ordezkari baimenduaren bankuko kontuan sartuko da eta, horretarako, bankuko ziurtagiria eta NANaren kopia aurkeztu beharko dira. Sariaren zenbatekoari legez ezarririko atxikipen fiskala aplikatuko zaio.
  Lan saritua talde lana izanez gero, egile bakoitzak izan duen parte-hartzearen ehunekoa adierazi beharko da, nori dagokion sariaren ehunekoa ordaintzeko.
 8. Epaimahai batek erabakiko du zein lan hautatu eta saritu. Epaimahaia udalburuak izendatuko du. Epaimahaikideak izango dira herriko kultur elkarteen ordezkari bi eta lehiaketaren funtsa den gaiko aditu bat.

  Epaimahaiak lanen kontzeptua, kalitate grafikoa eta plastikoa, iragartzeko efikazia eta aurreprodukzio eta edizio ezaugarriak baloratuko ditu.

  Epaimahaiak hiru kartel hautatuko ditu eta kartelok hala Santa Klara kulturtegian eta Pando Aisian nola Udalaren webgunean erakutsiko dira apirilaren 16tik maiatzaren 4ra, herritarrek irabazlea boto bidez aukeratu dezaten.

  Botoa Santa Klaran eta Pando Aisian bertan egin ahal izango dute, www.portugalete.org edo www.portugaleteon.org webguneen bidez.

  Aurrez aurre botoa eman ahal izateko, boto-emaileak inprimaki batean adierazi beharko ditu bere datu pertsonalak, gerora Portugaleten erroldaturik dagoen ala ez konprobatu hal izateko. Botoa, berriz, webgunearen bitartez eginez gero, boto-emaileak, inprimakia beteta, klabeak jasoko ditu mezu elektroniko batean, kontua balidatu ahal izateko eta erora botoa eman ahal izateko.

  Herritar bakoitzeko boto bakarra onartuko da. Bikoiztasunik balego, webgunearen bidez emandakoak balioko luke. Laukitxo guztiak beteta ez dituzten botoak baliogabeak izango dira.

  Bozketa horren emaitzak hautatuko du kartel irabazlea.
 9. Lehiaketara aurkezten diren lanak, edo horien artetik hautatzen diren batzuk behintzat, erakutsi egingo dira Santa Klara kulturtegian, maiatzaren 15etik ekainaren 8ra.
 10. Saririk gabeko kartelak 2018ko ekainaren 11tik 29ra bitartean berreskuratu ahal izango dituzte egileek, astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 14:30era eta 18:00etatik 20:00etara eta ostiraletan 9:00etatik 14:30era. Epe hori igarota, Udalak nahi bezala erabili ahal izango ditu hartu gabeko kartelak eta egileek ezin izango dute inolako erreklamaziorik egin horregatik.
 11. Kartel sariduna Portugaleteko Udalaren jabetzakoa izango da. Horren ondorioz, Udalak kartel saridunaren eta osatzen duten elementu guztien jabetza eta erabilera-eskubide guztiak ditu, batera edo bereiz erabili ahal izateko eta publizitate-euskarri guztietara egokitze aldera manipulatzeko.
 12. Udalak ez du inolako ardurarik izango, baldin eta lanak, lehiaketak iraun bitartean, galdu edo narriatzen badira. Beraz, ez du arrisku horiek estaltzeko aseguru polizarik egingo.
 13. Kartelaren benetako egileak edo ustezko plagioak direla kausa gerta daitezkeen erreklamazioak egileei baino ez dagozkie.
 14. Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa bete nahian jakinarazten dugu parte-hartzaileen datuak “Parte-hartzaile eta laguntzaileak” izeneko fitxategian sartu eta erabiliko ditugula. Fitxategi horren ardura Portugaleteko Udalari dagokio eta Kultura Sailak bere jardunean egiten dituen kontaktuak eta parte-hartzaileak kudeatzeko darabil.

  Interesa duenak datu horiek eskuratu, zuzendu eta ezabatu ahal izango ditu eta horien kontra egin ere, Portugaleteko Udalaren Erregistro Nagusian (Solar plaza z.g. 48920 Portugalete).

  Saridunaren izena Udalaren webgunean argitaratuko da.
 15. Lehiaketan parte hartzeak oinarri-arau hauek guztiak onartzea dakar berez.
  Antolatzaileek egokietsi beste aldaketa egin ahal izango diete arauei, lehiaketaren funtzionamendu onerako.

  Lehiaketaren gaineko edozein argibide nahi izanez gero, jo ezazue hauetara:
  SANTA KLARA KULTURTEGIA: 94 472 92 20
  santaclara@portugalete.org • www.portugalete.org

 

 

BASES DEL CONCURSO

 1. Podrán tomar parte en este concurso cuantas autoras y autores lo deseen, que podrán presentar el número de trabajos que estimen conveniente.
 2. Todos los trabajos presentados deben versar sobre las fiestas, pudiendo las y los participantes escoger libremente el tema. Se hará constar el siguiente lema de forma obligatoria y exclusiva:
  Portugalete San Roque 2018 Roke Deuna
  Abuztuak 14-17 Agosto
 3. Los carteles, originales e inéditos, adoptarán la forma vertical, montados sobre soporte rígido (bastidor o cartón pluma), preparado para exposición, en tamaño 50 x 70 cm y sin márgenes.
 4. Los originales podrán ser realizados en técnica libre, excepto el collage con imágenes de otra autoría.
  Las y los autores deberán adjuntar un CD con tres digitalizaciones del cartel: un JPG de 200 Kb, otro JPG de 1Mb y un PDF en alta resolución a tamaño final de impresión.
  En ningún caso se admitirá el escaneado ni el uso de fotografías o imágenes de otra autoría. El jurado valorará la calidad gráfica y la eficacia anunciadora e informativa.
 5. Las obras podrán presentarse hasta el miércoles 28 de marzo de 2018, en el Centro Cultural Santa Clara, en horario de lunes a jueves 9:00 a 14:30 y de 18:00 a 20:00 y los viernes de 9:00 a 14:30. También podrán remitirse por correo a la siguiente dirección:
  CENTRO CULTURAL SANTA CLARA
  (CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS)
  c/ Casilda Iturrizar, 10 - 48920 PORTUGALETE
 6. Los trabajos se presentarán con un lema que deberá figurar en el dorso de la obra.
  Cada obra se acompañará de dos sobres.
  • En uno de ellos se hará constar el nombre y apellidos de la autora, autor o autores si actúan en equipo, edad, domicilio y teléfono, junto con una fotocopia de todos los DNI.
  • En el otro sobre se incluirá el CD con las tres digitalizaciones anteriormente referenciadas.
 7. Se establece un único premio dotado con 700 €.
  El pago del premio se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de cada ganadora, ganador o representante autorizado a cuyo efecto se deberá aportar certificación bancaria, junto a la copia del DNI, si bien estará sujeto a las retenciones fiscales que correspondan.
  En el caso en que la obra esté realizada por dos o más personas, se deberá indicar el porcentaje de participación de cada una de ellas, a fin de hacer efectivo el pago del premio.
 8. La selección y la concesión del premios del concurso, se realizarán a propuesta de un jurado nombrado por el Presidente de la Corporación y estará constituido por dos representantes del mundo asociativo cultural y por una persona experta en la materia objeto del concurso.
  El jurado valorará la concepción, calidad gráfica y plástica de la obra, su eficacia anunciadora y su condición de reproducción y edición.

  Este jurado seleccionará 3 carteles, que serán expuestos a la ciudadanía para su votación en el Centro Cultural Santa Clara y en Pando Aisia y publicados en la web del Ayuntamiento del 16 de abril al 4 de mayo para que puedan ser sometidos a votación popular, mediante voto presencial o través de la web municipal en la plataforma de Participación Ciudadana PORTUGALETEON.

  Para poder emitir el voto presencial habrá que rellenar un formulario con los datos personales para comprobar que la persona votante está empadronada en Portugalete. A través de la web, tras rellenar el formulario se recibirá un correo electrónico con las claves para validar la cuenta y poder emitir el voto.

  Solo se admitirá un voto por persona y, en caso de encontrar duplicidades, tendrá preferencia el emitido vía web.

  Los votos que no tengan todas las casillas cumplimentadas serán declarados nulos.

  El resultado de esta votación será decisorio.
 9. Las obras presentadas o, en su caso, una selección de ellas a propuesta del jurado, serán objeto de una exposición pública en el Centro Santa Clara, del 15 de mayo al 8 de junio.
 10. Los carteles no premiados podrán ser retirados del 11 al 29 de junio, de lunes a jueves de 9:00 a 14:30 y de 18:00 a 20:00 y los viernes de 9:00 a 14:30.
  Transcurrida esta fecha, el Ayuntamiento podrá darles el destino que considere más oportuno, sin que exista posibilidad alguna de reclamación por parte de la autora o autor.
 11. El cartel premiado pasará a ser propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Portugalete, el cual se reserva todos los derechos de propiedad material y uso del cartel premiado y de los distintos elementos que lo conforman, juntos o por separado, así como su manipulación para adecuarlo a los diferentes soportes publicitarios.
 12. El Ayuntamiento no será responsable por causa alguna de la pérdida, deterioro, extravío, etc. de las obras presentadas al concurso durante su plazo de duración. No suscribirá póliza de seguro que cubra dichos riesgos.
 13. Será responsabilidad de las y los artistas cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la autoría del cartel y su posible plagio.
 14. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales de los participantes serán incorporados y tratados en el fichero “Participantes y colaboradores”, del que es responsable el Ayuntamiento de Portugalete, cuya finalidad es la gestión de las y los participantes y contactos profesionales realizados en el ámbito de actividades del área.

  La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la Plaza del Solar s/n - 48920 Portugalete.

  El nombre del ganador o ganadora será publicado en la web del Ayuntamiento.
 15. La presentación de trabajos en este concurso implica la total aceptación de estas bases. La organización podrá introducir las modificaciones que considere necesarias para su correcto funcionamiento.

  Para cualquier información sobre el concurso, las personas interesadas podrán dirigirse a:
  CENTRO CULTURAL SANTA CLARA: 94 472 92 20
  santaclara@portugalete.org • www.portugalete.org
Deliberación
Deliberación
PortugaleteOn Participación Parte-hartzea
01-01-1970 0:00
0
0
=
0

BASES DEL CONCURSO -LEHIAKETAREN ARAUAK

BASES DEL CONCURSO -LEHIAKETAREN ARAUAK

Imágenes
Imágenes
PortugaleteOn Participación Parte-hartzea
PortugaleteOn Participación Parte-hartzea
PortugaleteOn Participación Parte-hartzea
Enlaces
Enlaces
PortugaleteOn
+ Valorados
+ Valorados

Mejor valorados

Comentario Valoración

Mejor valorados últimas 24H

Comentario Valoración
¡Participa, delibera y decide!
Regístrate
Powered By Sarepolis | Política de cookies | Privacidad | Aviso legal | Términos y Condiciones de Uso | © 2018